Copyright


Copyright © 2008 by Per Ronald.

All rights reserved.


Dette materialet kan fritt kopieres og distribueres i sin helhet, på betingelse av at opphavsrett gjøres kjent.


Send meg gjerne en mail


Forutsetningen er at dette nettstedet oppgis som kilde på kopien av materialet og at det videre henvises til denne siden

Materiale fra dette nettstedet får ikke under noen omstendigheter brukes, kopieres eller distribueres for kommersielle formål. Materialet kan ikke publiseres, selges eller brukes til å gi noen økonomisk gevinst